Kulturstigen på finska

NÄR
23.07
/ kl. 19
VAR
Start från kyrkans parkering nära klockstapeln

Den här sommaren berättar vi om Kulturstigen på finska. Start från kyrkans parkering nära klockstapeln. Rutten är ca 2 km lång och tar en dryg timme.

Pro Houtskärs ordförande Päivi Kuntze berättar på finska. Kom och hör om Houtskärs historia, spännande äventyr och människoöden.

Kulturstigens häfte (på finska, svenska och engelska) går att köpa på M-Market, Sybarit eller Skärgårdsmuseet. Du kan ta en tur längs rutten på egen hand med hjälp av häftet när som helst. 

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here