evenemang

Pro Houtskär Evenemang
Föreningen erbjuder alla som bor, lever och verkar i Houtskär – såväl fast bosatta som deltidsboende – ett forum för samarbete och delaktighet. Som en del av detta arrangerar vi evenemang som vi hoppas passar möjligast många!

Det evenemang som funnits längst är Miljödagen, som arrangerats årligen sedan 2005 med ett enda uppehåll, coronaåret 2021. Kulturstigen är öppen varje år från tidig sommar till slutet av hösten, men i samband med Houtskärsveckan i juli arrangeras också en gemensam vandring längs stigen. Även Näsrundan har långa anor, och denna motionsvandring arrangeras även den årligen i juli.

Under Författarkvällen får publiken bekanta sig med en aktuell författare – och även inhandla dennes senaste böcker.

Sensommarkväll i Ljungheda arrangerar Pro Houtskär i samarbete med Visans vänner. Sensommarkvällen brukar innehålla musik, dikt, kaffeservering och trevlig samvaro i Ljunghedas vackra miljö i Björkö.

miljödagen

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen och Näsrundan. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet, men en båtlast ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby.

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me och sedan som en mer småskalig insamling. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Ejnar fick sedan övervintra i Skärgårdsmuséet, något som föreningen tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Tidningen delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. 

 

Miljödagen hölls den 7.7 undantagsvis på Vesterlid.

Miljödagen anordnades den 11.7 i Båtmuseet. Den 3.7 ordnades en väldigt omtyckt Näsrunda med hela 45 deltagare. Följande dag den 4.7 var det dags för Kulturstigen. De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade oss att avsluta promenaden en aning för tidigt.

 

Minigolfturnering ordnades på Houtskärdagen 6.7. 

 

Den 9.7. ordnade Pro Houtskär författarkvällen i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. 

 

Pro Houtskär bidrog med anskaffning av en matt-mangel och såar till den nya mattvätten i Näsby. Pro Houtskär beslöt att överta anskaffandet av Houtskär-vimplar och sälja dem vidare via olika kanaler. 

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var mycket lyckad.

Kulturstigen

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen och Näsrundan. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet, men en båtlast ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby.

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me och sedan som en mer småskalig insamling. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Ejnar fick sedan övervintra i Skärgårdsmuséet, något som föreningen tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Tidningen delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. 

 

Miljödagen hölls den 7.7 undantagsvis på Vesterlid.

Miljödagen anordnades den 11.7 i Båtmuseet. Den 3.7 ordnades en väldigt omtyckt Näsrunda med hela 45 deltagare. Följande dag den 4.7 var det dags för Kulturstigen. De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade oss att avsluta promenaden en aning för tidigt.

 

Minigolfturnering ordnades på Houtskärdagen 6.7. 

 

Den 9.7. ordnade Pro Houtskär författarkvällen i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. 

 

Pro Houtskär bidrog med anskaffning av en matt-mangel och såar till den nya mattvätten i Näsby. Pro Houtskär beslöt att överta anskaffandet av Houtskär-vimplar och sälja dem vidare via olika kanaler. 

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var mycket lyckad.

Näsrundan

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen och Näsrundan. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet, men en båtlast ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby.

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me och sedan som en mer småskalig insamling. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Ejnar fick sedan övervintra i Skärgårdsmuséet, något som föreningen tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Tidningen delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. 

 

Miljödagen hölls den 7.7 undantagsvis på Vesterlid.

Add elements inside. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?

Författarkvällen

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen och Näsrundan. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet, men en båtlast ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby.

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me och sedan som en mer småskalig insamling. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Ejnar fick sedan övervintra i Skärgårdsmuséet, något som föreningen tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Tidningen delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. 

 

Miljödagen hölls den 7.7 undantagsvis på Vesterlid.

Miljödagen anordnades den 11.7 i Båtmuseet. Den 3.7 ordnades en väldigt omtyckt Näsrunda med hela 45 deltagare. Följande dag den 4.7 var det dags för Kulturstigen. De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade oss att avsluta promenaden en aning för tidigt.

 

Minigolfturnering ordnades på Houtskärdagen 6.7. 

 

Den 9.7. ordnade Pro Houtskär författarkvällen i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. 

 

Pro Houtskär bidrog med anskaffning av en matt-mangel och såar till den nya mattvätten i Näsby. Pro Houtskär beslöt att överta anskaffandet av Houtskär-vimplar och sälja dem vidare via olika kanaler. 

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var mycket lyckad.

Sensommarkväll i Ljungheda

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen och Näsrundan. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet, men en båtlast ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby.

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me och sedan som en mer småskalig insamling. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Ejnar fick sedan övervintra i Skärgårdsmuséet, något som föreningen tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Tidningen delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. 

 

Miljödagen hölls den 7.7 undantagsvis på Vesterlid.

Miljödagen anordnades den 11.7 i Båtmuseet. Den 3.7 ordnades en väldigt omtyckt Näsrunda med hela 45 deltagare. Följande dag den 4.7 var det dags för Kulturstigen. De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade oss att avsluta promenaden en aning för tidigt.

 

Minigolfturnering ordnades på Houtskärdagen 6.7. 

 

Den 9.7. ordnade Pro Houtskär författarkvällen i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. 

 

Pro Houtskär bidrog med anskaffning av en matt-mangel och såar till den nya mattvätten i Näsby. Pro Houtskär beslöt att överta anskaffandet av Houtskär-vimplar och sälja dem vidare via olika kanaler. 

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var mycket lyckad.

Extras

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen och Näsrundan. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet, men en båtlast ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby.

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me och sedan som en mer småskalig insamling. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Ejnar fick sedan övervintra i Skärgårdsmuséet, något som föreningen tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Tidningen delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. 

 

Miljödagen hölls den 7.7 undantagsvis på Vesterlid.

Miljödagen anordnades den 11.7 i Båtmuseet. Den 3.7 ordnades en väldigt omtyckt Näsrunda med hela 45 deltagare. Följande dag den 4.7 var det dags för Kulturstigen. De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade oss att avsluta promenaden en aning för tidigt.

 

Minigolfturnering ordnades på Houtskärdagen 6.7. 

 

Den 9.7. ordnade Pro Houtskär författarkvällen i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. 

 

Pro Houtskär bidrog med anskaffning av en matt-mangel och såar till den nya mattvätten i Näsby. Pro Houtskär beslöt att överta anskaffandet av Houtskär-vimplar och sälja dem vidare via olika kanaler. 

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var mycket lyckad.

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here