evenemang

Pro Houtskär Evenemang
Föreningen erbjuder alla som bor, lever och verkar i Houtskär – såväl fast bosatta som deltidsboende – ett forum för samarbete och delaktighet. Som en del av detta arrangerar vi evenemang som vi hoppas passar möjligast många!

Det evenemang som funnits längst är Miljödagen, som arrangerats årligen sedan 2005 med ett enda uppehåll, coronaåret 2021. Kulturstigen är öppen varje år från tidig sommar till slutet av hösten, men i samband med Houtskärsveckan i juli arrangeras också en gemensam vandring längs stigen. Kulturstigen har sommaren 2023 fått ett nytt guidehäfte som säljs vid museet, Sybarit och M-Market. Även Näsrundan har långa anor, och denna motionsvandring arrangeras även den årligen i juli.

Under Författarkvällen får publiken bekanta sig med en aktuell författare – och även inhandla dennes senaste böcker.

Sensommarkväll i Ljungheda arrangerar Pro Houtskär i samarbete med Visans vänner. Sensommarkvällen brukar innehålla musik, dikt, kaffeservering och trevlig samvaro i Ljunghedas vackra miljö i Björkö.

miljödagen

Miljödagen ordnades på Båtmuséet den 19.7. med huvudvikten på barnfamiljer. Denna gång fick man delta i en fågelskådning under ledning av Peter Uppstu och Kim Kuntze från Åbo Ornitologiska Förening.

 

Knattelabbet från Skärgårdscentrum Korpoström lärde barnen mycket om olika djur- och växtarter i Östersjön, speciellt i Houtskär. Barnen fick studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium.

 

Projektet Houtskärs skärgårdsfåglar presenterades, vi lärde oss mycket om intressanta och talrika fåglar i Houtskär.

Miljödagen blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

Houtskärs Miljödag anordnades 7.7 på Vesterlid i Näsby. I dagen deltog ca 30 personer, något som var lämpligt tanke på de rådande corona restriktionerna. Biosfärsambassadören Kristiina Rainio välkomnade publiken till Vesterlid, där man inte haft miljödag sedan den första miljödagen för 15 år sedan.

 

Marinbiolog Cecilia Lundberg, numera utbildningsplanerare på Åbo Akademi, talade om temat Miljön, havet, klimatet – Sommarfilosoferingar och lite fakta. Publiken diskuterade ivrigt om bl. a. vad en enskild individ eller en liten förening kan göra för att konkret hjälpa till. Ett fint exempel har varit Pro Houtskärs mångåriga engagemang i projektet Pro Hålaxvik, som tyvärr för tillfället ligger stilla i väntan på pengar.

 

Efter pausen fortsatte programmet med Klimatsmart från Houtskär- revyn 2020 Heilt hyvölööst. Sedan fortsatte skyddsbiolog Maija Mussaari från Forststyrelsen med föredraget Hur står det till med Houtskärs kulturbiotoper? Skötselarbetet har pågått på Jungfruskär i årtionden och nu börjar man märka att många växtarter som man trott ha försvunnit har återkommit. En ivrig diskussion följde om möjligheterna att bevara och återuppliva gamla ängar på Houtskär. Till slut diskuterades möjligheterna att söka pengar för naturvård från ett nytt projekt som har börjats i år, nämligen Miljöministeriets Helmi-projekt.

Houtskärs Miljödag anordnades 11.7 i Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 40 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf. Miljödagen behandlade Hålaxvikens botten med NTM-centralens sakkunnig Irma Puttonen och temat plast med styrelsemedlem Kristiina Rainio, som berättade om sin plastdagbok samt plastens väg och sortering med miljörådgivare Mikaela Sundqvist från Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Kulturstigen

Under Houtskärs-veckan ordnades traditionsenligt våra kultur- och motionsjippon. Carl-Gustav Öhman guidade oss på Kulturstigen tisdagen den 5.7. Vi fick höra intressanta historier om Kulturstigens tio egentliga punkter, men även om annat runt omkring stigen.

Pro Houtskär Kulturstigen

På grund av coronarestriktionerna måste vi avboka nästan alla evenemang sommaren 2021, men lyckligtvis kunde vi ordna Kulturstigen. Det här året hade vi Carl-Gustav Öhman som guide på Kulturstigen. Vi fick höra intressanta historier om Kulturstigens tio egentliga punkter, men även om annat runt omkring stigen.

 

"Den stora, knotiga tallen mellan prästgården och kyrkan är mycket gammal. Den stod rätt så centralt på den "väglösa" tiden, alla passerade den, både prästerskap och de, som kom båtledes till kyrkan. Tallen började då användas som anslagstavla av församling och administration, den fick väl nästan status som "officiell anslagstavla" i socknen. Förstås bildades det en mötesplats här, där man träffade övriga sockenbor och kunde diskutera och utbyta viktigt skvaller. Bengt Backman kallade tallen för "Kunskapens träd”.

 

Kanske vi får en chans att läsa mera om Kunskapens träd senare på vår nätsida.

Kulturstigen blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade promenaden att avslutas en aning för tidigt.

Näsrundan

Motionsloppet Näsrundan på onsdagen den 6.7 fick en annorlunda början då deltagarna blev genomdränkta av regnet redan under båtresan från Båtmuséet till Roslaxnäs. Vi tackar Jan Gräsbeck som tog deltagarna över till Näset med sin båt. De över 20 deltagarna lät sig dock inte skrämmas av vattnet utan njöt av en lite våtare promenad från Roslaxnäs via Roslax till Näsby. Den här gången fick vi förfriskningar vid Roslax vägskäl där Dolores Tengström med familjen hade ordnat oss kaffe, saft och tilltugg (som smakade väldigt bra).

Pro Houtskär Näsrundan

Näsrundan råkade tillfalla på sommarens hetaste dag, vilket tyvärr minskade på deltagarantalet. Jan Gräsbeck tog deltagarna över till Näset med sin båt. Carita och Päivi hade en vätskestation i början av Roslaxnäsvägen, så att nästan alla ivriga och svettiga deltagare klarade av den heta sträckan kring Roslaxnäs och tillbaka till Näsby. En del fick nöja sig med bilfärd den sista streckan.

Näsrundan blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

Den 3.7 förde Henrik Karlsson, Roy Siljamäki och Carita Isaksson deltagarna med båt till Näset. Därifrån promenerades till Roslax där paret Schülke bjöd på förfriskningar, sedan fortsatte man längs vägen tillbaka till Näsby. Deltagarantalet var hela 45, något som överraskade alla!

Författarkvällen

Författarkvällen kunde ordnas efter paus på två år. Måns Broo fungerade som konferencier den 21.7 när Tove Appelgren berättade om sina böcker om Vesta Linnea.

Författarkvällen blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

Författarkvällen blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

9.7.2019 ordnades en författarkväll i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. Ca 45 åhörare deltog.

Författarkväll 2018 med Johanna Holmström som presenterade sin aktuella bok Själarnas ö. Ca 45 hörare fick njuta av berättelserna från Själö.

Sensommarkväll i Ljungheda

Sensommarafton på Ljungheda blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

Sensommarafton på Ljungheda blev inhiberad pga den rådande coronasituationen.

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8.2019 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var lyckad och hade ca 65 deltagare.

Övrigt

Sjösättningen av Ejnar gick av stapeln den 15.5 före årsmötet – den här gången utan spelmansmusik.

Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar.

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here