Matglädje: Smaka på skärgården!

Matglädje Pro Houtskär
Matglädje erbjuder dig en unik möjlighet att bekanta dig med Houtskär och skärgården.

Matglädje är ett evenemang som lyfter fram det äkta, närproducerade och småskaliga blandat med glädje och underhållning.

Matglädje ordnas i slutet av augusti vartannat år, så att alla får en möjlighet att se och uppleva en del av vår vackra skärgård och allt det kan bjuda på också i matväg!
Matglädje finns till tack vare en god talkoanda och gott samarbete mellan många olika aktörer.

På vår hemsida matgladje.fi hittar du bilder från tidigare Matglädje-evenemang och information om kommande evenemang.
matglädje.fi
Matglädje Pro Houtskär
Matglädje Pro Houtskär
Matglädje Pro Houtskär
Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here