Folkmusik

Folkmusik Pro Houtskär
Sommaren 2019 bestämde sig deltidsboende Mikael Syrjälä och Päivi Kuntze i Pro Houtskär styrelse samt Janne Göransson från Smiss för att försöka återuppliva folkmusikgruppen i Houtskär. Under de tre första somrarna har folkmusikgruppen fått vi ihop ett tiotal spelare: människor som spelar fiol, mandolin, kontrabas, saxofon och gitarr.

Det finns mycket musik i skärgården, både gammal och ny, som bara väntar på att bli uppförd. Tag steget ut och kom med i Houtskärs spelmanslag, med eller utan instrument!
tidigare år

Tidigare år

Övningarna fortsatte i Båtmuseet och vi tackar Kulturgillet för den fina övningsmöjligheten. Det blev bara ett uppträdande under sommaren, vid öppningen av Houtskärsdagen på torget.

Det blev inte mera uppträdanden på sommaren eftersom samhället ännu inte riktigt vågade öppna upp sig. Musikanterna övade dock nästan varje vecka vid båtmuséet. Några gånger utomhus, emellanåt i båtbyggeriet.

 

I slutet av året fick vi trots allt musicera, när Folkhälsan bad spelmanslaget hjälpa till med Luciakröningen. Enbart Päivi och Manccu kunde komma och spela i bitande kylan på Vesterlids gård, men nu har vi även några vackra Lucia-sånger i repertoaren - och kanske Päivis make Tomi ställer upp vid pianot även en annan gång.

Orkestern uppträder i salen på Smiss och på terassen på Skagen.

Orkestern övar..

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here