Folkmusik

Folkmusik Pro Houtskär
Sommaren 2019 bestämde sig deltidsboende Mikael Syrjälä och Päivi Kuntze i Pro Houtskär styrelse samt Janne Göransson från Smiss för att försöka återuppliva folkmusikgruppen i Houtskär. Under de tre första somrarna har folkmusikgruppen fått vi ihop ett tiotal spelare: människor som spelar fiol, mandolin, kontrabas, saxofon och gitarr.

Det finns mycket musik i skärgården, både gammal och ny, som bara väntar på att bli uppförd. Tag steget ut och kom med i Houtskärs spelmanslag, med eller utan instrument!
tidigare år

Tidigare år

Sommarens första uppträdande var i samband med sjösättningen av ejdern Ejnar. På grund av dåvarande corona restriktioner var vi ytterst försiktiga med att bjuda in folk, men lyckligtvis hade vi uppehållsväder så att spelarna kunde stå utomhus. 

 

Det blev inte mera uppträdanden detta år eftersom samhället ännu inte riktigt vågade öppna upp sig. Musikanterna övade dock nästan varje vecka vid båtmuséet. Några gånger utomhus, emellanåt i båtbyggeriet.

Under 2020 kunde musikanterna öva (med ordentliga corona avstånd!) nästan varje vecka. Övningar hölls på Knuten, i församlingshemmet och hos Päivi. Lorenz Brunnsberg, som har spelat med i olika folkmusikgrupperna i Houtskär sedan sin barndom, blev en viktig länk som sammanband de tidigare spelmansgenerationerna med dagens musikanter. Och Manccu Gräsbeck hämtade inte bara sin kontrabas men även sin sångröst till orkesterns förfogande. Orkestern fick också glädjen att uppträda! De första ”kejkorna” spelades på Smiss och på Restaurant Skagen i slutet av sommaren.

Under årsmötets fria diskussion togs upp ett förslag från Mikael Syrjälä om att återuppliva folkmusikgruppen i Houtskär. Eftersom även ordförande Päivi Kuntze har fiol- och spelmansbakgrund, blev idén genast positivt mottagen. Det var lätt att också få med Janne Göransson för han spelar ju aktivt hela tiden. Under sommaren träffade gruppen några gånger på Knuten och spelmannaglädjen och gemenskapen hos spelarna hittades fort!

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here