Integritetspolicy för Pro Houtskär r.f.

På prohoutskär.fi, tillgänglig från https://prohoutskär.fi, är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta integritetspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av prohoutskär.fi och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.


Denna integritetspolicy gäller endast våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delat och/eller samlar in på prohoutskär.fi. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och samtycker till dess villkor.

Information vi samlar in

Den personliga information som du ombeds att lämna, och skälen till varför du ombeds att tillhandahålla den, kommer att klargöras för dig när vi ber dig att tillhandahålla din personliga information.


Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka till oss och all annan information du kan välja att tillhandahålla .


När du registrerar dig för ett konto kan vi be om din kontaktinformation, inklusive artiklar som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi samlar in på olika sätt, inklusive för att:


  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, inklusive för kundtjänst, för att förse dig med uppdateringar och annan information som rör webbplatsen och för marknadsförings- och reklamändamål
  • Skicka e-post till dig
  • Hitta och förhindra bedrägerier

Loggfiler

prohoutskär.fi följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbsignaler

Precis som alla andra webbplatser använder prohoutskär.fi "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.


För mer allmän information om cookies, läs mer på webbplatsen Cookie Consent.

CCPA-sekretessrättigheter (sälj inte min personliga information)

Under CCPA, bland andra rättigheter, har konsumenter i Kalifornien rätt att:


Begär att ett företag som hämtar en konsuments sid personliga uppgifter avslöjar kategorierna och specifika delar av personuppgifter som ett företag har samlat in om konsumenter.


Begär att ett företag raderar all personlig information om konsumenten som ett företag har samlat in.


Begär att ett företag som säljer en konsuments personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.


Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:


Rätten till åtkomst – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan komma att debitera dig en liten avgift för denna tjänst.


Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser är ofullständig.


Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.


Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.


Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.


Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa villkor.


Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Barninformation

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktivitet.


prohoutskär.fi samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats, rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa ansträngningar för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here