Torget

Torget Verksämhet Pro Houtskar
Torggillet har sommartid verksamhet på Lyckebo torg. Där hittar man bland annat lokalproducerad mat och fina hantverk. Du är själv också välkommen med som försäljare, och det finns även en popupbod att hyra ifall man behöver tak över huvudet.

Torggillet är verksamt på torget från midsommarveckan till Mickelsmässförsäljningen. Hantverksboden och Simonsprodukt hittar du på torget redan från påsken framåt.

Välkommen!
NÄR
Från midsommarveckan till Mickelsmässförsäljningen
Torget Verksämhet Pro Houtskar
Torget Verksämhet Pro Houtskar
Torget Verksämhet Pro Houtskar
Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here