föreningen

För ett
ännu bättre Houtskär

Pro Houtskär rf är en allmännyttig förening som arbetar för Houtskär och för alla som på hel- eller deltid lever och vistas här.

Pro Houtskär vill

Främja kulturen: Vi ordnar författarkvällar, sångaftnar, kulturvandringar och deltar i olika kulturella evenemang som t.ex. Sensommarkväll på Ljungheda i Björkö. En folkmusikgrupp har varit verksam inom föreningen sedan 2019.

Främja miljön: Vi vill utveckla miljömedvetenheten samt skydda och bevara Houtskärs unika skärgårdsmiljö. Vi ordnar årligen en Miljödag som fokuserar på vattenvård, avfallshantering, minskning av utsläpp samt trafiksäkerhet till havs och på land

Utveckla Houtskär: Vi vill öka trivseln på Houtskär genom att delta i olika allmännyttiga projekt. Houtskärs Torggille och Matglädje-evenemanget är båda delar av Pro Houtskär. År 2020 skaffade Pro Houtskär med hjälp av Houtskärborna ejdern Ejnar till allas glädje. Nu simmar Ejnar på somrarna vid Skärgårdsmuséet. Pro Houtskär har också bidragit till mattvätten som Pargas Stad installerade sommaren 2019.
bli medlem

Styrelsen

Päivi Kuntze, ordförande

Päivi Kuntze Pro Houtskär
Jag är Päivi Kuntze, föreningen Pro Houtskärs ordförande sedan två år. Vi blev sommargäster i Houtskär år 2011 när min man Tomi köpte sin faster Marita Öhbloms och kusin Vivecas stuga på Staffanskär. Vi har trivits så bra här, att för tre år sedan skaffade vi även ett hus som går att använda året om. Nu gäller det att dela livet mellan Åbo och Vintervägen i Kivimo! Det går bra att även jobba distans härifrån, så vi har tillbringat mycket tid i Houtskär det senaste året. För mig gäller det att få Houtskär kännas attraktiv för såväl houtskärborna, deltidsboenden som övriga sommargästerna. Informera, berätta, överraska – och jobba tillsammans.

Erik Koskinen, viceordförande

Erik Koskinen Pro Houtskär
Jag är Erik Koskinen, 55-årig sjökapten som bott hela sitt liv i Björkö, Houtskär utom studietiden. I PH-styrelse jobbar jag gärna för allt samarbete mellan deltids och fast bosatta som gagnar fd. Houtskär kommun.

Måns Broo, sekreterare

Måns Broo Pro Houstskär
Jag är tredje generationens deltidsboende i Houtskär. Vintertid bor jag i Åbo, där jag jobbar vid Åbo Akademi. Inom Pro Houtskär vill jag verka för att Houtskär skall förbli ett livskraftigt och dynamiskt samhälle, där både hel- och deltidsboende kan känna sig hemma. Jag är särskilt intresserad av evenemang som författarbesök, minigolfturneringen och matglädje, där jag bidrar med att sälja honung från mina bin i Roslax!

Sam Fagerlund

Sam Fagerlund Pro Houtskär
Jag är Sam Fagerlund, företagare som sköter om Hyppeis Värdshus tillsammans med min fru Outi. Min pappa Per-Erik (Pelle) är från Björkö i Houtskär. 1995 köpte jag mina farföräldrars lilla stuga Hagarells, vid Gloet i Björkö. Vi har tillbringat våra somrar där sedan dess och det är/kommer att bli vårt fasta hem. Jag har inte ngn riktig agenda för varför jag är med i styrelsen, men jag skulle vilja se att Houtskär är och ser livskraftigt ut till dem som besöker oss.

Christer Friis

Christer Friis Pro Houtskär
Christer Friis, pensionär, ordförande för Houtskärsnämnden. Har varit länge med i Pro Houtskärs verksamhet, nu sitter jag på suppleantposten. Är föreningsaktiv och bor i Näsby. Jag har inte ngn riktig agenda för varför jag är med i styrelsen, men jag skulle vilja se att Houtskär är och ser livskraftigt ut till dem som besöker oss.

Mikael Syrjälä

Mikael Syrjälä Pro Houtskär
Mikael Syrjälä heter jag och mina rötter kommer från Lassas i Näsby. Under mer än ett halvt sekel har jag vistats sommartid i Houtskär – först på Lassas och senare i vår lilla stuga där intill. För mig ter sig historia och kultur i dess materiella och andliga yttringar som intressanta – att kunna dokumentera och kanske återuppliva dem i olika former är viktigt. För mig ligger det nära att kunna presentera och publicera kulturarvet i olika medier i ett sådant form att så många som möjligt kan bli delaktiga av den. Utan kännedom om vår historia kan det vara svårt att förstå nutid.

Kristiina Rainio

Kristiiina Rainio Pro Houtksär
Jag bor sedan tre år tillbaka året runt i Västra Saverkeit, på Smeds som kallas på dialekten Smiss. Det var en sensommarkväll efter allmogeseglingskursen som jag började leta efter ett hus i Houtskär. Jag lever ett enkelt men rikt självförsörjande omställningsliv på Smiss med trädgård och bin. På somrarna bakar jag kakor och seglar med vår storbåt Fina, på hösten syltar och tillvaratar jag sommarens skörd. Jag vill som ambassadör för biosfärområdet verka för hållbara värderingar inom Pro Houtskär.

Carita Isaksson, suppleant

Carita Isaksson Pro Houtskär
Houtskär var mitt barndomsland 1954 –1966 då jag var fast bosatt här och gick i skola 4 år. Från och med 1967 har jag varit sommarboende och stugägare här. Houtskär ligger mig varmt om hjärtat och jag är också involverad i Houtskärs kyrkliga folkhögskola. Tillsammans vill vi jobba för en attraktiv och positiv närmiljö.

Therese Skaag, suppleant

Therese Skaag Pro Houtskär
För tillfället driver jag Näsby gästhamn och GrillCafé Skagen som jag tog över år 2002. För mig betyder Houtskär frihet, delaktighet, trygghet, gemenskap, närhet, kvalitet, omtanke och allt igenom ett meningsfullt liv. Genom att vara en del av gänget i Pro Houtskär hoppas jag vi kan utveckla samarbetet mellan Houtskärsbor och deltidsboende och på så vis ha större påverknings- och utvecklingsmöjligheter. Vi ska göra saker tillsammans för ett trivsammare Houtskär samt försöka förmedla känslan och det positiva med att bo i Houtskär så att andra tar steget och flyttar hit.
Petra Öhman verkar som kassör utanför styrelsen |
petra.ohman@pargas.fi
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av närmiljön, levnadsförhållandena samt närings- och kulturlivet i Houtskär med beaktande av den unika skärgårdsmiljön.

Verksamhetsberättelser

Pro Houtskär r.f. registrerades i Patent- och registerstyrelsens register 24.4.2009. Föreningens hemort är Pargas stad. Föreningens syfte är att främja utvecklingen av närmiljön, levnadsförhållandena och näringslivet i Houtskär med beaktande av den unika skärgårdsmiljön. Föreningen erbjuder alla som bor, lever och verkar i Houtskär, såväl fastbosatta som deltidsboende, en kanal och ett forum för samarbete och delaktighet.

 

Styrelsen sammanträdde tre gånger av vilka den sista var ett kombinerat närvaro/zoom-möte. Många ärenden sköttes per e-post. Föreningens ordinarie årsmöte hölls 20.9.2020. Till ordförande för föreningen valdes Päivi Kuntze, till medlemmar valdes Måns Broo (ny), Sam Fagerlund, Christer Friis, Carita Isaksson, Erik Koskinen, Kristiina Rainio, Therese Skaag och Mikael Syrjälä. Styrelsen utsåg Erik Koskinen till viceordförande, Måns Broo till sekreterare och Petra Öhman till kassör utanför styrelsen. Carita Isaksson och Therese Skaag blev suppleanter i styrelsen.

 

Föreningen hade aktiva planer inför året men den globala coronapandemin tvingade oss att ställa in nästan allting.

 

Miljöarbetet

 

En ny miljögrupp håller på att uppstå, med Kristiina Rainio som drivande kraft. Houtskärs Miljödag ordnades 7.7.2020 på Vesterlid i Näsby. Ca 30 personer deltog, något som var ett lämpligt antal med tanke på de rådande coronarestriktionerna. Biosfärsambassadören Kristiina Rainio välkomnade publiken till Vesterlid, där man inte haft en miljödag sedan den allra första gången för 15 år sedan.

 

Marinbiolog Cecilia Lundberg, numera utbildningsplanerare på Åbo Akademi, talade om temat Miljön, havet, klimatet – Sommarfilosoferingar och lite fakta. Publiken diskuterade ivrigt om bl. a. vad en enskild individ eller en liten förening kan göra för att konkret kunna hjälpa. Ett fint exempel har varit Pro Houtskärs mångåriga engagemang i projektet Pro Hålax vik, som tyvärr för tillfället ligger stilla i brist på pengar.

 

Efter pausen fortsatte programmet med ”Klimatsmart” från Houtskär-revyn 2020 Heilt hyvölööst. Sedan föreläste skyddsbiolog Maija Mussaari från Forststyrelsen under rubriken Hur står det till med Houtskärs kulturbiotoper? Skötselarbetet har pågått på Jungfruskär i årtionden och nu börjar man märka att många växtarter som man trott ha försvunnit har återkommit. En ivrig diskussion om möjligheterna att bevara och återuppliva gamla ängar på Houtskär uppstog, som avslutades med funderingar kring att söka pengar för naturvård från ett nytt projekt som har börjats i år, nämligen Miljöministeriets Helmi-projekt.

 

Kultur och motion

 

Näsrundan, Kulturstigen, Författarkvällen och Sensommarafton på Ljungheda blev alla inhiberade pga den rådande coronasituationen. Minigolfturneringen ordnades ändå under Mickelsmässomarknaden. Trots det lite kyliga höstvädret deltog närmare 20 ivriga golfare.

 

Folkmusikorkestern

 

En folkmusikorkester startade sin verksamhet sommaren 2019 och under sommaren 2020 kunde musikanterna öva nästan varje vecka. Övningar hölls på Knuten, i församlingshemmet samt hos Päivi. Sammanlagt ca 10 spelare deltog i någon eller flera övningar. Orkestern fick också glädjen att uppträda. De första ”kejkorna” spelades på Smiss och på Restaurant Skagen i slutet av sommaren.

 

Torggillet

 

Torggillet inledde årets verksamhet vid påsken. Året blev ganska speciellt på grund av att coronapandemin förhindrade traditionella evenemang, men bodarna hölls öppet som vanligt under sommaren och på veckosluten till slutet av september. Gillet firade säsongavslutning med den traditionella Mickelsmässmarknaden.

 

Matglädje

 

År 2020 har varit ett mellanår då endast planeringen av Matglädje evenemanget 2021 skulle påbörjas, men på grund av Covid 19 som inte ville ge med sig bestämdes i november att inhibera evenemanget och flytta fram det med ett år. Något datum för 2022 är ännu inte fastställt. Matglädjes ekonomi kan anses god.

 

Övrigt

 

Årets största evenemang blev att samla pengar för en ejderskulptur som fick plats utanför Skärgårdsmuséet. Ca 100 personer, föreningar och företag deltog i insamlingen, som anordnades först med hjälp av Mesenaatti.me-service och sedan som en mera småskalig insamling. Sammanlagt samlades över 6000 euro för ejdern och kostnader kring den. Ejdern sjösattes den 9.5 vid Skärgårdsmuséets strand och fick namnet Ejnar. Den fick övervintringsmöjlighet i Skärgårdsmuséet, något som Pro Houtskär tackar Kulturgillet för.

 

Första numret av tidningen Pro Houtskär kom ut i början av juni. Den delades ut till alla fast bosatta i Houtskär, på färjorna, förbindelsebåtarna, butikerna och på många andra servicepunkter i Houtskär och omnejden. Upplagan var 1500 och speciellt på M-market och Stella tog tidningen flera gånger slut under turistsäsongen. Följande nummer kommer ut i början av juni 2021.

 

Under året såldes Houtskär-vimplar och Potatisböcker bl.a. på torget.

 

I januari 2020 skrev Torggillet och Matglädje under ett avtal med Pro Houtskär om att bli självständiga underavdelningar till Pro Houtskär. Pro Houtskär välkomnar Torggillet och Matglädje med i verksamheten!

 

På hösten bytte Pro Houtskär och underavdelningarna bank till Andelsbanken eftersom Aktia inte mera har ett kontor i Houtskär.

 

Året 2020 präglades av stora aktiviteter både kring Ejder-insamlingen och tidningen. Samtidigt var nästan all normal aktivitet nere pga coronaläget. Styrelsen arbetade ivrigt med det man hade möjlighet att påverka och ordföranden tackar alla för sin aktivitet!

Styrelsen sammanträdde tre gånger och hade dessutom två e-postmöten. Föreningens ordinarie årsmöte hölls 28.4.2019. Till ordförande för föreningen valdes Päivi Kuntze, till medlemmar valdes Sam Fagerlund (ny), Christer Friis, Carita Isaksson, Erik Koskinen, Lilian Lundell (ny), Kristiina Rainio, Therese Skaag och Mikael Syrjälä (ny). Styrelsen utsåg Erik Koskinen till vice ordförande, Carita Isaksson till sekreterare och Petra Öhman till kassör utanför styrelsen. Christer Friis och Lilian Lundell blev suppleanter i styrelsen.

Föreningen hade 31.12.2019 50 medlemmar.

 

Miljöarbetet

 

Miljögruppen slutade sin verksamhet efter året 2018, men miljöarbetet har fortsatt inom styrelsen. Houtskärs Miljödag anordnades 11.7.2019 i Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 40 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf. Miljödagen behandlade Hålaxvikens botten med NTM-centralens sakkunnig Irma Puttonen och temat plast med styrelsemedlemmen Kristiina Rainio, som berättade om sin plastdagbok samt plastens väg och sortering med miljörådgivare Mikaela Sundqvist från Sydvästra Finlands Avfallsservice.

 

Kultur och motion

 

Näsrundan: Den 3.7 förde Henrik Karlsson, Roy Siljamäki och Carita Isaksson deltagarna med båt till Näset. Därifrån promenerades till Roslax där paret Schülke bjöd på förfriskningar, sedan fortsatte man längs vägen tillbaka till Näsby. Deltagarantalet var hela 45, något som överraskade alla!

 

Följande dag var det dags för Kulturstigen. De åtta som deltog fick höra intressanta berättelser av Bengt Backman, tills regnet tvingade promenaden att avslutas en aning för tidigt.

 

Minigolf: Minigolfturnering ordnades på Houtskärdagen 6.7. Över 30 minigolfare deltog i fint väder.

 

Författarkväll: 9.7.2018 ordnades en författarkväll i båtmuséet med Eva Frantz. Ordförande Päivi Kuntze intervjuade Eva om hennes aktuella böcker ”Den åttonde tärnan” och ”Hallonbacken”. Ca 45 åhörare deltog.

 

Övrigt

 

Pro Houtskär bidrog med anskaffning av en matt-mangel och såar till den nya mattvätten i Näsby. Pro Houtskär beslöt att överta anskaffandet av Houtskär-vimplar och sälja dem vidare via olika kanaler. Pro Houtskär beslöt bevilja 500 € till Filip Walls konsert i kyrkan under ”Sent i november” –veckan.

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 10.8.2019 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Kvällen med Marianne Maans och Marjaana Puurtinen var lyckad och hade ca 65 deltagare.

 

Pro Houtskär blev ansvarig utgivare för boken ”Ingen potatis, ingen mat – Eihän se ole ruokaa ilman perunaa”. Boken, vars idésnickare var Cynthia Brunow, gavs ut inför Matglädje 2019-evenemanget. Bokens försäljning täckte alla utgifter redan under första månaden. Den säljs vidare under sommaren 2020.

 

2019 var ett väldigt aktivt år för föreningen och ordförande vill tacka alla styrelsemedlemmar för deras insatser!

Styrelsen sammanträdde två gånger och ett e-postmöte hölls under året. Föreningens ordinarie årsmöte hölls 28.4.2018. Till ordförande för föreningen valdes Päivi Kuntze (ny), till medlemmar återvaldes Carita Isaksson, Cilla Rehn, Therese Skaag, Carl-Gustav Öhman, Christer Friis och Sune Linde. Som nya medlemmar valdes Kristiina Rainio, Jan-Erik Malén och Erik Koskinen i stället för Bjarne Holmbom, Pekka Paanajärvi och Roger Tengström. Styrelsen utsåg Carl-Gustav Öhman till vice ordförande, Carita Isaksson till sekreterare och Petra Öhman till kassör utanför styrelsen. 

 

Medlemmar i miljögruppen, som utvecklar föreningens miljöarbete, är Cecilia Björkstam, ordförande, Olof Rönnberg, Roger Tengström, Leif Westerén och Petra Öhman.

 

Miljöarbetet

 

Under året har arbetet fortsatt för att minska belastningen i Hålax vik och för att försnabba återhämtningen av de mest belastade och skadade områdena i viken. Den viktigaste målgruppen för åtgärderna har fortfarande varit båtfararna. 

 

De övernattande båtgästerna delgavs information i skriftlig form om vad var och en kan göra för att minska belastningen på vikens vatten. Arbetet genomfördes med hjälp av gästhamnens företagare Therese Skaag. 

 

Med hjälp av Christer Friis tillhandahöll Räddningsverket bränsleuppsugande bommar som såsom tidigare kunde läggas ut vid M-markets och Houtskär bodens tankningsställen för att minska spridningen av bränslespill. 

 

Houtskärs Miljödag anordnades den 26.7.2018 i Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 40 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf.

 

Jan Ekebom, specialsakkunnig inom Miljöministeriet, presenterade en översikt av havsmiljöns tillstånd i Finland år 2018. Skyddsbiolog Heidi Arponen vid Forststyrelsens Naturtjänster berättade om livet under vattenytan på basen av de undervatteninventeringar som gjorts inom Velmu projektet i Skärgårdshavet. Projektledare Ulla Mattson-Wiklén talade om aktuella lokala miljöfrågor i anslutning till projektet ”Houtskär i utveckling”. Lorenz Brunnsberg bidrog till en glad stämning med sång och fiolmusik.

 

Medlemmar i Miljögruppen under året var Cecilia Björkstam, ordf., Christer Friis, Olof Rönnberg, Roger Tengström, Leif Westerén och Petra Öhman. 

 

Miljögruppen, som verkat i femton år, beslöt att år 2018 blir miljögruppens sista verksamhetsår.  Miljöarbetet fortsätter inom ramen för föreningen Pro Houtskär.

 

Kultur och motion

 

Näsrundan: Den 4.7 förde Jan Gräsbeck deltagarna med båt till Näset varifrån de promenerade till Roslax där paret Schülke bjöd på förfriskningar. Deltagarna fortsatte sedan de längs vägen tillbaka till Näsby. Ca 25 deltog i år.

 

Minigolf: Minigolfturneringen ordnades på Houtskärsdagarna den 7.7. Över 30 minigolfare deltog.

 

Författarkväll: 24.7.2018 ordnades en författarkväll i båtmuséet med Johanna Holmström, som berättade om sin bok Själarnas ö. Ca 45 åhörare fick njuta av berättelserna från Själö.

 

Övrigt

 

På våren arrangerades talko på minigolfbanan.

 

Pro Houtskär deltog i Sensommarkväll på Ljungheda 11.8.2018 i samarbete med Vis- och poesivännerna. Solveig Sjöberg-Pietarinen berättade om kvinnorna i skärgården, Cynthia Avrel Brunow intervjuades av Päivi Kuntze om hur det känns för en britt att flytta till Houtskär. Till slut fick Siv Fagerlund blommor och gratulationer inför sin kommande 80-årsdag. 

 

Under hösten utredde ordförande Päivi Kuntze möjligheter att ombearbeta “Houtskär-mapparna” till användarvänliga nät-sidor. Slutligen åtog sig Kulturgillet arbetet.

 

I december blev Päivi Kuntze även med i arbetsgruppen Plastfri skärgård som Pro Houtskärs representant.

 

Styrelsen sammanträdde en gång och höll också ett e-postmöte hölls under året. Föreningens ordinarie årsmöte hölls 27.5.2017. Till ordförande för föreningen återvaldes Roger Broo, till medlemmar återvaldes Bjarne Holmbom, Sune Linde, Pekka Paananen, Cilla Rehn, Therese Skaag, Roger Tengström och Carl-Gustav Öhman och som ny medlem Christer Friis, som valts till Houtskärsnämndens ordförande, i stället för Håkan Jakobsson som önskat avgå. Styrelsen utsåg Carl-Gustav Öhman till viceordförande, Carita Isaksson till sekreterare och Petra Öhman till kassör utanför styrelsen.

 

Medlemmar i miljögruppen, som utvecklar föreningens miljöarbete, är Cecilia Björkstam, ordförande, Olof Rönnberg, Roger Tengström, Leif Westerén och Petra Öhman.

 

Miljöarbetet

 

Inom ramen för projektet Pro Hålax vik fortsatte arbetet för att minska belastningen i Hålax vik och för att försnabba återhämtningen av de mest belastade och skadade områdena i viken i samarbete med de lokala företagarna. Den viktigaste målgruppen för åtgärderna har fortfarande varit båtfararna. Alla övernattande båt gäster delgavs information i skriftlig form om vad var och en kan göra för att minska belastningen på vikens vatten. Arbetet genomfördes med hjälp av gästhamnens företagare Therese Skaag. 

 

Med stöd av Räddningsverket och med hjälp av Christer Friis och Kai Levander lades bränsleuppsugande bommar ut vid M-markets och Houtskär bodens tankningsstäl-len. 

 

Houtskärs Miljödag anordnades 12.7.2017 Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 60 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf.

 

Mathias Bergman, generalsekreterare för Baltic Sea Action Group, talade om havsmiljön ur global synvinkel. Han deltog i FN:ns Världshavskonferens, som ägde rum i juni 2017 i New York, och gav en översikt över situationen i världshaven idag. Docent Mikael Kilpi talade om skärgårdsfåglarnas situation i Skärgårdshavet.  Han talade speciellt om ejderstammens tillstånd idag och vad vi har att vänta oss gällande den framtida utvecklingen. Musikanten Jan Törnqvist skapade god och glad stämning med sin musik. 

 

Medlemmar i Miljögruppen under året var Cecilia Björkstam, ordf., Olof Rönnberg, Roger Tengström, Leif Westerén och Petra Öhman.  

 

Kultur och motion

 

Näsrundan: Jan Gräsbeck förde deltagarna med båt till Näset varifrån de prome-nerade till Roslax där paret Schülke bjöd på förfriskningar, sedan fortsatte de längs vägen tillbaka till Näsby.

 

Minigolf: Minigolfturneringen ordnades på Houtskärsdagen

 

Författarkväll: 25.7.2017 ordnades en författarkväll i båtmuséetmed Lars G. Soldéus som har skrivit flera böcker med skärgårdsmotiv. Han presenterade boken Fiskköpare och sumpskeppare i Ålands och Åbolands skärgård.

 

Övrigt

 

Pro Houtskär deltog aktivt i evenemanget Matglädje som ordnades 19.8.2017 och också i Sensommarkväll på Ljungheda 5.8.2017 i samarbete med Vis- och poesi-vännerna med Ole Torvalds som tema.  

 

Pro Houtskärs mångårige ordförande Roger Broo avled efter en kort tids sjukdom hösten 2017.

 

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here