Författarkväll

NÄR
20.7.2022
/ 19.00
VAR
Båtmuseet

Peter Sandström diskuterar författarskap tillsammans med Päivi Kuntze.

Peter Sandström (1963) är född och uppvuxen i Nykarleby. Han har en journalistexamen från Svenska social- och kommunalhögskolan och har arbetat som journalist och författare. Sedan år 1989 är Sandström bosatt i Åbo.

Sandströms romaner karakteriseras av en mycket nära koppling till författarens eget liv, ofta är huvudpersonen en person med samma namn som författaren själv.

Kaffeservering.

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here