TALKO PÅ KOMMANDE

NÄR
19.-21.9
/ 9-17
VAR
HOUTSKÄR

Det önskas ofta att Pro Houtskär skulle ordna olika evenemang och nånting roligt att göra – både mitt på sommaren och även andra årstider. Nu ordnar vi talko tillsammans med Arkipelagia-sällskapet den 19-21.9. OBS ÄNDRAT DATUM! Där lär vi oss hur man genom att röja skog kan få mera blomsterprakt till sin tomt.

Du behöver kläder enligt väder och glad talkoanda. Mera information samt anmälan till Päivi, info@prohoutskar.fi eller tel. 050-60080 senast på fredagen den 16.9. Om du kan delta bara på en eller två av dagarna så inget problem, berätta mig vilka dagar som passar och det fixar sig! Arbetstiden på dagarna är ungefär kl. 9-17. Bespisningen är fixat så att alla talkodeltagare får kaffe, mellanmål och ordentlig lunch varje dag.

Talkoarbetet utförs på en privat holme i Houtskär. Ifall du inte har en båt till förfogande så blir det transport från Kivimo. Under talkoarbetet vidtar vi åtgärder som hjälper att vårda naturen så att holmens mångfald befrämjas. Vi gallrar igenvuxna delar av gammal hagmark genom fällning av träd, röjning av sly och buskar, brännande av kvistar, senare även anläggning av stängsel, bete med får och slåtter vid behov.

Under talkodagarna nu i September koncentrerar vi oss i träfällning, röjning av buskar och brännande av kvistar. Oberoende om du är ung eller äldre, som har dagledigt nästa vecka, så hittar vi passliga sysslor för alla hugade.
Genom arbetet skapas det lämpliga växtplatser för sällsynta växtarter som Houtskärs sockenblomma Adam och Eva. 

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here